Fogsebészeti beavatkozások:

A BecskyDent szájsebészeti kisműtőjében a fogsebészeti beavatkozások helyi érzéstelenítésben, teljes fájdalommentességben történnek.

A kisműtétek szigorú sterilitási feltételeinek betartását a speciális mûszerezettság teszi lehetővé. A beavatkozások időtartama általában 15-60 perc, melyek a mindennapi gyakorlatban leggyakrabban a következő okokból történhetnek:
  • Fogak, fogggyökerek eltávoltítása
  • Fog eredetű gyulladásos szövetrészek (ún: cysták) eltávolítása
  • Implantáció, azaz műfoggyökér beültetésA kisműtő speciális műszerezettsége:


Fogeltávolítások:

A mindennapi gyakorlatban fogeltávolítások történhetnek a fog tartószöveteinek (fogágy) károsodása végett; a fogszuvasodás és következményes betegségei miatt; illetve más fogpótlástani, vagy fogszabályozási megfontolások okán.
Betört foggyökér darab, illetve a szájpadlásban "fekvő" szemfog.

Ritkán előfordul azonban, hogy a fog alakja, helyzete, rendellenes növekedési iránya miatt, vagy a nagymértékű szuvasodása végett a fogeltávolítás a szokásos módon nem kivitelezhető.


"Fekvő" alsó bölcsességfog

 


ún. számfeletti fog a szájpadlásban


Gyulladásos szövetrészek eltávolítása:

Ha egy megbetegedett, elhalt fog időben nem kerül ellátásra, vagy elégtelen a gyökérkezelése, illetve gyökértömése akkor a fog körül gyulladás alakulhat ki.

Ezen gyulladásos elváltozások, ha kásőn
kerülnek felismerésre, a korrekt gyökérkezelés ellenére sem gyógyulnak meg.
Ilyen esetekben a fog megtartása csak akkor lehetséges, ha a gyökércsúcs körüli gyulladt szövet (ún. cysta) eltávolításra kerül egy fogsebészeti kisműtét keretében.
Felső egyes és kettes fogat is magában foglaló gyulladásos eredetű cysta.Implantáció:

A teljes, illetve részleges foghiányok eseteiben lehetőség van arra, hogy mûfoggyökér beültetést végezzünk (implantáció).
A dentális implantátumok (műgyökerek) anyaga nagy tisztaságú titán, melyet a szervezet teljes mértékben elfogad, így a műgyökér nem lökődik ki, ellene allergiás reakció nem lép fel.
Optimális esetben a titán implantátum a beültetés után 3 hónappal vélik alkalmassá arra, hogy felépítményeket hordozzon.

Ezen felépítmények lehetnek koronák, hidak, vagy patentrendszerekkel rögzített kivehető - de igen stabil - speciális lemezes fogpótlás is.

Az implantációhoz leggyakrabban használt műszerek 

 
Copyright 2005 - 2007 Becskydent